Nghiên cứu thị trường

Thị trường Nga có nhiều đặc điểm. Tâm lý độc đáo, lãnh thổ rộng, cách kinh doanh đặc biệt - những yếu tố này và nhiều yếu tố khác khiến các công ty nước ngoài khó phân tích độc lập khả năng kinh doanh hiệu quả với Nga.

 

Lợi thế quan trọng của chúng tôi là hiểu biết sâu sắc về doanh nghiệp và các nhiệm vụ mà nghiên cứu phải giải quyết, cũng như khả năng cung cấp nhiều loại dịch vụ phát triển kinh doanh tiếp theo.

 

Chúng tôi thực hiện bất kỳ nghiên cứu thị trường nào, thường xuyên nhất trong các lĩnh vực sau:

Cơ hội thâm nhập thị trường Nga với sản phẩm của riêng bạn

Phân tích các kênh bán sản phẩm

Tìm kiếm nhà phân phối và khách hàng

Sản phẩm thích ứng với thị trường Nga

Nghiên cứu nhận thức và chấp nhận thương hiệu

Phân tích toàn diện về thị trường hàng hóa và dịch vụ

Tìm kiếm nhà cung cấp, hàng hóa, dịch vụ

Phân tích tất cả các loại kênh bán hàng

Nghiên cứu thống kê trực tuyến và ngoại tuyến

Tiếp cận các nguồn thông tin mở và đóng

shutterstock_1790641811.jpg
shutterstock_328216631.jpg

Xu hướng kinh tế quốc dân

Phân tích ngành và kinh tế

Dự báo và triển vọng thị trường

Thương mại quốc tế và xu hướng

Luật pháp và chính sách

Kết quả công việc của chúng tôi là một báo cáo chi tiết về các chủ đề mà bạn quan tâm, có tính đến các chi tiết cụ thể của từng yêu cầu.

Một phần quan trọng của báo cáo là tính toán khả năng làm việc của khách hàng trong thị trường này, các cách thức cụ thể để thiết lập công việc và chi phí của họ, lời khuyên bổ sung từ các chuyên gia của chúng tôi.

 

Dựa trên các kết quả nghiên cứu, chúng tôi sẵn sàng cung cấp một danh sách đầy đủ các dịch vụ để tổ chức hơn nữa công việc với Nga.